etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan
jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer
Array
(
  [0] => Array
    (
      [now] => 1685501688
      [id] => 3608-1
      [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Etel Adnan
      [cat] => Guided Tour
      [group] => Adults
      [url] => gallery-talk-in-english-ausstellungsfuehrung-in-englischer-sprache-etel-adnan
      [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 6 – 7 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 18 – 19 Uhr
      [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/DSC03160-Lisa_Marie_Backmann.jpg
      [image_show] => 0
      [haus] => K20
      [freeentry] => 0
      [start_date] => 2023-04-05
      [start_date_unix] => 1680710400
      [start_date_filter] => 05.04.2023
      [end_date] => 2023-07-05
      [monthyear] => 042023
      [daymonth] => 4/5
      [month] => April
      [exhibition] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan
      [exhibition_url] => etel-adnan-enetel-adnan
      [exhibition_title] => Etel Adnan/Etel Adnan
      [link] => 
      [reg] => 0
      [anmeldung_hinweis] => 
      [wday] => WED
      [text] => 

Free entry as part of the KPMG art evening

[termin_freitext] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 6 – 7 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 18 – 19 Uhr [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 1 [unixtime] => 1680714000 [sort] => 1680710400 [year] => 2023 [hours] => 18 – 19 ) [1] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3608-2 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Etel Adnan [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talk-in-english-ausstellungsfuehrung-in-englischer-sprache-etel-adnan [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 6 – 7 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 18 – 19 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/DSC03160-Lisa_Marie_Backmann.jpg [image_show] => 0 [haus] => K20 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680710400 [start_date_filter] => 03.05.2023 [end_date] => 2023-07-05 [monthyear] => 052023 [daymonth] => 5/3 [month] => May [exhibition] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan [exhibition_url] => etel-adnan-enetel-adnan [exhibition_title] => Etel Adnan/Etel Adnan [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Free entry as part of the KPMG art evening

[termin_freitext] => [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 2 [unixtime] => 1683133200 [sort] => 1683129600 [year] => 2023 [hours] => 18 – 19 ) [2] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3608-3 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Etel Adnan [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talk-in-english-ausstellungsfuehrung-in-englischer-sprache-etel-adnan [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 6 – 7 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 18 – 19 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/DSC03160-Lisa_Marie_Backmann.jpg [image_show] => 0 [haus] => K20 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680710400 [start_date_filter] => 07.06.2023 [end_date] => 2023-07-05 [monthyear] => 062023 [daymonth] => 6/7 [month] => June [exhibition] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan [exhibition_url] => etel-adnan-enetel-adnan [exhibition_title] => Etel Adnan/Etel Adnan [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Free entry as part of the KPMG art evening

[termin_freitext] => [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 3 [unixtime] => 1686157200 [sort] => 1686153600 [year] => 2023 [hours] => 18 – 19 ) [3] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3608-4 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Etel Adnan [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talk-in-english-ausstellungsfuehrung-in-englischer-sprache-etel-adnan [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 6 – 7 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 18 – 19 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/DSC03160-Lisa_Marie_Backmann.jpg [image_show] => 0 [haus] => K20 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680710400 [start_date_filter] => 05.07.2023 [end_date] => 2023-07-05 [monthyear] => 072023 [daymonth] => 7/5 [month] => July [exhibition] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan [exhibition_url] => etel-adnan-enetel-adnan [exhibition_title] => Etel Adnan/Etel Adnan [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Free entry as part of the KPMG art evening

[termin_freitext] => [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 4 [unixtime] => 1688576400 [sort] => 1688572800 [year] => 2023 [hours] => 18 – 19 ) [4] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3569-1 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Jenny Holzer [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talks-in-english-ausstellungsfuehrungen-in-englischer-sprache-jenny-holzer [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 7 – 8 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 19 – 20 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/jenny-holzer.jpg [image_show] => 0 [haus] => K21 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680714000 [start_date_filter] => 05.04.2023 [end_date] => 2023-08-02 [monthyear] => 042023 [daymonth] => 4/5 [month] => April [exhibition] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [exhibition_url] => jenny-holzer-enjenny-holzer [exhibition_title] => Jenny Holzer/Jenny Holzer [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

[termin_freitext] => Wed, 5.4., 7 – 8 pm / Mi, 5.4., 19 – 20 Uhr [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 1 [unixtime] => 1680717600 [sort] => 1680714000 [year] => 2023 [hours] => 19 – 20 ) [5] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3569-2 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Jenny Holzer [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talks-in-english-ausstellungsfuehrungen-in-englischer-sprache-jenny-holzer [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 7 – 8 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 19 – 20 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/jenny-holzer.jpg [image_show] => 0 [haus] => K21 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680714000 [start_date_filter] => 03.05.2023 [end_date] => 2023-08-02 [monthyear] => 052023 [daymonth] => 5/3 [month] => May [exhibition] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [exhibition_url] => jenny-holzer-enjenny-holzer [exhibition_title] => Jenny Holzer/Jenny Holzer [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

[termin_freitext] => Wed, 3.5., 7 – 8 pm / Mi, 3.5., 19 – 20 Uhr [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 2 [unixtime] => 1683136800 [sort] => 1683133200 [year] => 2023 [hours] => 19 – 20 ) [6] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3569-3 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Jenny Holzer [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talks-in-english-ausstellungsfuehrungen-in-englischer-sprache-jenny-holzer [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 7 – 8 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 19 – 20 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/jenny-holzer.jpg [image_show] => 0 [haus] => K21 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680714000 [start_date_filter] => 07.06.2023 [end_date] => 2023-08-02 [monthyear] => 062023 [daymonth] => 6/7 [month] => June [exhibition] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [exhibition_url] => jenny-holzer-enjenny-holzer [exhibition_title] => Jenny Holzer/Jenny Holzer [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

[termin_freitext] => Wed, 7.6., 7 – 8 pm / Mi, 7.6., 19 – 20 Uhr [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 3 [unixtime] => 1686160800 [sort] => 1686157200 [year] => 2023 [hours] => 19 – 20 ) [7] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3569-4 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Jenny Holzer [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talks-in-english-ausstellungsfuehrungen-in-englischer-sprache-jenny-holzer [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 7 – 8 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 19 – 20 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/jenny-holzer.jpg [image_show] => 0 [haus] => K21 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680714000 [start_date_filter] => 05.07.2023 [end_date] => 2023-08-02 [monthyear] => 072023 [daymonth] => 7/5 [month] => July [exhibition] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [exhibition_url] => jenny-holzer-enjenny-holzer [exhibition_title] => Jenny Holzer/Jenny Holzer [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

[termin_freitext] => Wed, 5.7., 7 – 8 pm / Mi, 5.7., 19 – 20 Uhr [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 4 [unixtime] => 1688580000 [sort] => 1688576400 [year] => 2023 [hours] => 19 – 20 ) [8] => Array ( [now] => 1685501688 [id] => 3569-5 [title] => Gallery Talk in English – Ausstellungsführung in englischer Sprache: Jenny Holzer [cat] => Guided Tour [group] => Adults [url] => gallery-talks-in-english-ausstellungsfuehrungen-in-englischer-sprache-jenny-holzer [date_text] => Wed, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 7 – 8 pm / Mi, 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 19 – 20 Uhr [image] => https://www.kunstsammlung.de/media/_slider_thumb/jenny-holzer.jpg [image_show] => 0 [haus] => K21 [freeentry] => 0 [start_date] => 2023-04-05 [start_date_unix] => 1680714000 [start_date_filter] => 02.08.2023 [end_date] => 2023-08-02 [monthyear] => 082023 [daymonth] => 8/2 [month] => August [exhibition] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [exhibition_url] => jenny-holzer-enjenny-holzer [exhibition_title] => Jenny Holzer/Jenny Holzer [link] => [reg] => 0 [anmeldung_hinweis] => [wday] => WED [text] =>

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

[termin_freitext] => Wed, 2.8., 7 – 8 pm / Mi, 2.8., 19 – 20 Uhr [ausgebucht] => 0 [termin_link] => [grid_cnt] => 5 [unixtime] => 1690999200 [sort] => 1690995600 [year] => 2023 [hours] => 19 – 20 ) )
Array ( [0] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan [1] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [2] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan [3] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [4] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan [5] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [6] => etel-adnan-enetel-adnan__Etel AdnanEtel Adnan [7] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer [8] => jenny-holzer-enjenny-holzer__Jenny HolzerJenny Holzer )

Calendar

Download aktuelles Quartalsprogramm

June

Free entry as part of the KPMG art evening

Learn more

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

Learn more

July

Free entry as part of the KPMG art evening

Learn more

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

Learn more

August

Eintritt frei im Rahmen des KPMG-Kunstabends

Learn more